+ A | - a | Нулиране
Свободни длъжности


Конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в дирекция "Общинска собственост, обществени поръчки, икономически и хуманитарни дейности"
дата на публикуване: 03.04.2019 г.


Конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в дирекция "Административно, информационно и техническо обслужване"
дата на публикуване: 03.04.2019 г.

Връзки