+ A | - a | Нулиране
Свободни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"
дата на публикуване:04.08.2020 г.

Връзки