+ A | - a | Нулиране
Проекти на нормативни актове

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 13.02.2021 г.
публикуван на: 13.01.2021 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.01.2021 г.
публикуван на: 10.12.2020 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 06.12.2020 г.
публикуван на: 06.11.2020 г.

публикуван на: 15.10.2020 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 14.10.2020 г.
публикуван на: 14.09.2020 г.

публикуван на: 13.10.2020 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 09.10.2020 г.
публикуван на: 09.09.2020 г.

публикуван на: 28.08.2020 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 06.08.2020 г.
публикуван на: 06.07.2020 г.


публикуван на: 04.08.2020 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 01.08.2020 г.
публикуван на: 01.07.2020 г.


публикуван на: 04.08.2020 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 01.08.2020 г.
публикуван на: 01.07.2020 г.

публикуван на: 28.07.2020 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 26.07.2020 г.
публикуван на: 26.06.2020 г.

публикуван на: 22.06.2020 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 20.06.2020 г.
публикуван на: 20.05.2020 г.публикуван на: 20.05.2020 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 16.05.2020 г.
публикуван на: 16.04.2020 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 16.02.2020 г.
публикуван на: 16.01.2020 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 16.01.2020 г.
публикуван на: 16.12.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 12.01.2020 г.
публикуван на: 12.12.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.01.2020 г.
публикуван на: 10.12.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.01.2020 г.
публикуван на: 10.12.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.01.2020 г.
публикуван на: 10.12.2019 г.публикуван на: 07.01.2020 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 27.12.2019 г.
публикуван на: 27.11.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 22.12.2019 г.
публикуван на: 22.11.2019 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 21.12.2019 г.
публикуван на: 21.11.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.09.2019 г.
публикуван на: 19.08.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.09.2019 г.
публикуван на: 19.08.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 16.08.2019 г.
публикуван на: 16.07.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.08.2019 г.
публикуван на: 15.07.2019 г.

Връзки