+ A | - a | Нулиране
Проекти на нормативни актове

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 06.03.2018 г.
публикуван на: 06.02.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.01.2018 г.
публикуван на: 15.12.2017 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.01.2018 г.
публикуван на: 15.12.2017 г.

Проект на предложение за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при община Завет за 2017 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 04.01.2018 г.
публикуван на: 04.12.2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет.   публикуван на: 03.01.2018 г. Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 02.01.2018 г.
публикуван на: 01.12.2017 г.


Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ЗаветПредложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 05.11.2017 г.
публикуван на: 05.10.2017 г.


Връзки