+ A | - a | Нулиране
Проекти на нормативни актовеПредложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.09.2019 г.
публикуван на: 19.08.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.09.2019 г.
публикуван на: 19.08.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 16.08.2019 г.
публикуван на: 16.07.2019 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.08.2019 г.
публикуван на: 15.07.2019 г.

публикуван на: 29.01.2019 г. Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 28.01.2019 г.
публикуван на: 28.12.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 17.01.2019 г.
публикуван на: 17.12.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 17.01.2019 г.
публикуван на: 17.12.2018 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.01.2019 г.
публикуван на: 10.12.2018 г.

публикуван на: 08.01.2019 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 07.01.2019 г.
публикуван на: 07.12.2018 г.

Връзки