+ A | - a | Нулиране
Проекти на нормативни актове


публикуван на: 29.01.2019 г. Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 28.01.2019 г.
публикуван на: 28.12.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 17.01.2019 г.
публикуван на: 17.12.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 17.01.2019 г.
публикуван на: 17.12.2018 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.01.2019 г.
публикуван на: 10.12.2018 г.

публикуван на: 08.01.2019 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 07.01.2019 г.
публикуван на: 07.12.2018 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 12.11.2018 г.
публикуван на: 12.10.2018 г.публикуван на: 07.11.2018 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 05.11.2018 г.
публикуван на: 05.10.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 05.11.2018 г.
публикуван на: 05.10.2018 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 02.11.2018 г.
публикуван на: 02.10.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 23.09.2018 г.
публикуван на: 21.08.2018 г.


публикуван на: 13.08.2018 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 11.08.2018 г.
публикуван на: 11.07.2018 г.


публикуван на: 25.06.2018 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 18.06.2018 г.
публикуван на: 18.05.2018 г.


Проект на План за действие на община Завет в изпълнение на стратегия на област Разград за интеграция на българските граждани от ромски произход 2018-2020 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 23.05.2018 г.
публикуван на: 23.04.2018 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.04.2018 г.
публикуван на: 19.03.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.04.2018 г.
публикуван на: 19.03.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.04.2018 г.
публикуван на: 15.03.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.04.2018 г.
публикуван на: 15.03.2018 г.

Проект на предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при община Завет за 2018 г.
публикуван на: 16.04.2018 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.04.2018 г.
публикуван на: 15.03.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 06.03.2018 г.
публикуван на: 06.02.2018 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.01.2018 г.
публикуван на: 15.12.2017 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 15.01.2018 г.
публикуван на: 15.12.2017 г.

Проект на предложение за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при община Завет за 2017 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 04.01.2018 г.
публикуван на: 04.12.2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет.   публикуван на: 03.01.2018 г. Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 02.01.2018 г.
публикуван на: 01.12.2017 г.


Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ЗаветПредложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 05.11.2017 г.
публикуван на: 05.10.2017 г.


Връзки