+ A | - a | Нулиране
Проекти на нормативни актове


Проект на Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.05.2017 г.

публикуван на: 21.04.2017 г.

Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.05.2017 г.

публикуван на: 21.04.2017 г.

Проект на предложение за изменение и допълнение на Наредба №13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 22.05.2017 г.
публикуван на: 21.04.2017 г.

Проект на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 31.03.2017 г.

Проект на предложение за приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 31.03.2017 г.


Проект на общински план за младежта за 2017 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 20.12.2016 г.

Проект на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Завет за 2017 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 20.12.2016 г.


Проект за предложение за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при община Завет за 2017 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 20.12.2016 г.


Проект на Наредба


Връзки
 oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG