+ A | - a | Нулиране
Информационни ресурси
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЗАВЕТ

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Информация можете да получите в Община Завет, ул. „Лудогорие”  № 19, в Центъра за административно обслужване на работно място № 1 или на e-mail: zavet@zavet-bg.com
За допълнителна информация:

fff.jpg

Фондация "Програма достъп до информация”

София, 1142
бул. Васил Левски 76 ет. 3 ап. 3

тел: 02/9885062, 02/9819791, 02/9867709
web-site: http://www.aip-bg.org


Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG