+ A | - a | Нулиране
Постоянни комисии
       НАЧАЛО
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
           ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


I. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

 
Председател:
   Хюсеин Руфи 
Членове:1. Селиман Вели
 2. Себиле Канти
 3. Ниязи Мехмедов 
 4. Самет Хасан
 5. Наско Климов  
 6. Сунай Караюсеин

II. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ,
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

Председател:
    Севил Неджиб
Членове:1. Исмаил Манав
 2. Ерсин Исмаил   
 3. Себиле Канти  
 4. Хюсеин Руфи
 5. Нихат Расим  
 6. Ниязи Мехмедов
 


III. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА,
ПРОМИШЛЕНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО"

Председател:
     Селиман Вели
Членове:1. Хайредин Хюсеин
 2. Назиф Юсеин
 3. Мустафа Мустафов
 4. Гюнеш Махмуд
 5. Севил Неджиб  
 6. Ердинч Сали
 


IV. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ,
СТРОИТЕЛСТВО, В И К И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОНЦЕСИИ"
 
Председател:
    Назиф Юсеин
Членове:
1. Исмаил Манав 
 2. Мустафа Мустафов 
 3. Хайредин Хюсеин
 4. Гюнеш Махмуд
 5. Хюсеин Ахмед
 6. Сунай Караюсеин


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG