+ A | - a | Нулиране
Данъчни задължения

Задължения се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • касово - в касата на отдел "Местни данъци и такси " към Община град Завет на адрес: ул. "Лудогорие" № 19, с работно време 8.30 до 16.30 часа;
  • безкасово – на терминално устройство ПОС в отдел „Местни данъци и такси“ към Община град Завет на адрес: ул. "Лудогорие" № 19, с работно време 8.30 до 17.00 часа;
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
       IBAN: BG98STSA93008400600100
       BIG: STSABGSF
       Банка ДСК

       или чрез EasyPay
списък на офисите на EasyPay в България

easypay.png
  • безкасово - Онлайн плащане на данъци
e-paybaner.png
  • код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
  • код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
  • код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
  • код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00
  • код за вид плащане - такса за притежаване на куче - 44 80 13
  • код за вид плащане - туристически данък - 44 28 00
 
       Справки могат да се правят на място в отдел "Местни данъци и такси" към Община град Завет и на телефони: 08442 202008442 2020 и 08442 216808442 2168, както и на e-mail: mdt@zavet-bg.com

     
        
Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG