+ A | - a | Нулиране
Планове

1.Общински план за развитие 2007-2013 г.

2.План за капиталови разходи 2009 г.

3.План по чл.36 ал.2 т.1 От Закона за енергийната ефективност на Община Завет за 2012 год.

4.План по чл.36 ал.2 т.1 От Закона за енергийната ефективност на Община Завет за 2013 год.

5.План по чл.36 ал.2 т.1 От Закона за енергийната ефективност на Община Завет за 2014 год.

6.Годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2012 г.

7.Годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2013 г. и 2014 г.

8.Годишен план за развитие на младежките дейности през 2014 година

9.Годишен план за развитие на младежките дейности през 2016 година

10.Годишен план за развитие на младежките дейности през 2017 година13.Годишен план за действие по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Завет през 2015 година

14.Годишен план за действие по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Завет през 2017 година

15.Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Завет18.Анализ на Стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход 2015 - 2017 година


20.План по Eнергийната ефективност на Община Завет за 2017 год.

21.Годишен план за действие по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Завет през 2018 година

22.Годишен план за действие по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Завет през 2019 година


24.Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Завет

Връзки