+ A | - a | Нулиране
Отчети


1. Годишен доклад за Наблюдението и изпълнението на плана за развитието на Община Завет 2007 - 2013 през 2011 г.

2. Годишен доклад за Наблюдението и изпълнението на плана за развитието на Община Завет 2007 - 2013 през 2012 г.

3. Годишен доклад за Наблюдението и изпълнението на плана за развитието на Община Завет 2007 - 2013 през 2013 г.

4. Годишен доклад за Наблюдението и изпълнението на плана за развитието на Община Завет 2014 - 2020 през 2015 г.

5. Годишен доклад за Наблюдението и изпълнението на плана за развитието на Община Завет 2014 - 2020 през 2016 г.8. Отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за
управление на дейностите по отпадъците” за 2011 г.


9. Отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за
управление на дейностите по отпадъците” за 2012 г.


10. Отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за
управление на дейностите по отпадъците” за 2013 г.


11. Отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за
управление на дейностите по отпадъците” за 2015 г.


12. Отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Завет 2015-2020” и „Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2015-2020” за 2016 г.15. Отчет за управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи по чл.36 от ЗЕЕ.

16.Отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Завет за 2012 г.

17.Отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Завет за 2013 г.

18.Отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Завет за 2016 г.21.Отчет на Програмата за управление на Ахтер Велиев като кмет на община Завет мандат 2011 - 2015 г.

22.Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2016 г.

23.Отчет за работата на Общинския съвет гр. Завет и неговите комисии през периода ноември 2015 - декември 2016 година

24.Отчет за работата на Общинския съвет гр. Завет и неговите комисии през периода януари 2017 - декември 2017 година

25. Годишен отчет за размера на изплатените средства за компенсации и субсидии на превозвачите относно обществени пътнически превози за 2016 година


Връзки