+ A | - a | Нулиране
Публични покани


Община Завет съобщава че е обявена публична покана с предмет: 
„Доставка на лек автомобил за нуждите на домашен социален патронаж - гр. Завет”

ПРОЦЕДУРАТА Е ВЪЗЛОЖЕНА!

Срок за подаване на оферти: 11.12.2014 г., 17:00 часа

Място, час и дата на отваряне на оферти:  Община Завет, ул. Лудогорие 19, зала 201    
12.12.2014 г.   10:00 ч.

Документация може да изтеглите от тук!!!

Отговори на въпроси

Протоколи от работа на комисията       тук!!!   Публикуван на 13.12.2014 г., 12:34 ч.

Договор           тук!!!   Публикуван на 15.12.2014 г., 17:25 ч.

Дата, основание и размера на всяко плащане    тук!!!   Публикуван на 19.12.2014 г., 10:00 ч.

Гаранция за изпълнение

Дата на приключване на договора  тук!!!   Публикуван на 08.01.2015 г., 11:00 ч.

---------------------------------------------------------------------------------

Община Завет съобщава че е обявена публична покана с предмет: 
„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Завет през зимния сезон от 01.01.2015г. до 30.04.2016г.”

ПРОЦЕДУРАТА Е ВЪЗЛОЖЕНА!

Срок за подаване на оферти: 25.11.2014 г., 17:00 часа

Място, час и дата на отваряне на оферти:  Община Завет, ул. Лудогорие 19, зала 201    
26.11.2014 г.   11:00 ч.

Документация може да изтеглите от тук!!!

Отговори на въпроси

Протоколи от работа на комисията      тук!!!   Публикуван на 02.12.2014 г., 15:34 ч.

Договор                                                    тук!!!   Публикуван на 12.12.2014 г., 15:09 ч.

Дата, основание и размера на всяко плащане 
 тук!!!   Публикуван на 07.04.2015 г., 10:00 ч
Гаранция за изпълнение

Дата на приключване на договора

Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG