+ A | - a | Нулиране
Текущи

-----------------------------------------------------------------

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Изработване на проект за общ устройствен план на община Завет“

ПРОЦЕДУРАТА Е ВЪЗЛОЖЕНА!
Публикувана в профил на купувача на 04.09.2014 г.
Номер на поръчката в РОП 00485-2014-0009
Срок за подаване на оферти: Община Завет, ул. „Лудогорие” 19, деловодство стая 101, 03.10.2014 г. 17:00 часа
Място, час и дата на отваряне на оферти:  Община Завет,ул. „Лудогорие” 19, заседателна зала 201, 07.10.2014 г. 10:00 часа
Решение и Обявление може да изтеглите от  тук!!!  и  тук!!!

Документация за участие може да изтеглите от тук!!! - Техническа спецификация

Решение за промяна
Разяснение по документацията за участие
Протоколи от работата на комисията      тук!!!   Публикувано на 21.10.2014 г., 13:30 ч.
                                                                       тук!!!   Публикувано на 31.10.2014 г., 09:50 ч.
Решение по чл. 38 от ЗОП    тук!!!   Публикувано на 04.11.2014 г., 11:40 ч.
Дата на освобождаване на гаранции за участие
Договор  и приложения към договор           тук!!!   Публикувано на 03.12.2014 г., 17:25 ч.
Договор с подизпълнител и допълнителни споразумения към тях
Рамкови споразумения и приложения към тях
Допълнително споразумение за изменяне на договор      тук!!!   Публикувано на 16.11.2014 г., 13:40 ч.
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора 
тук!!!   
Публикувано на 25.12.2014 г., 11:30 ч.
тук!!!   Публикувано на 17.11.2014 г., 15:09 ч.
Информация за дата на приключване на договора
Дата и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
Уведомление за отваряне на ценови оферти   тук!!!   Публикувано на 22.10.2014 г., 10:30 ч.
 
  Друга полезна информация

----------------------------------------------------------------------

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на хранителни продукти за нуждите на: ОДЗ „Слънчо”- гр.Завет; ЦДГ „Червената шапчица” – с.Брестовене; ЦДГ „Радост” – с.Острово; ЦДГ „Пролет” – с.Веселец; ЦДГ „Осми март” – с.Сушево; ЦДГ „Славейче” – с.Прелез; ДСП- гр.Завет.
ВЪЗЛОЖЕНА!
Публикувана в профил на купувача на 26.06.2014 г.
Номер на поръчката в РОП 00485-2014-0007
Срок за подаване на оферти: Община Завет, ул. „Лудогорие” 19, деловодство стая 101, 25.07.2014 г. 17:00 часа
Място, час и дата на отваряне на оферти:  Община Завет,ул. „Лудогорие” 19, заседателна зала 201, 28.07.2014 г. 10:00 часа
Решение и Обявление може да изтеглите от  тук!!!  и  тук!!!

Документация за участие може да изтеглите от тук!!! - Техническа спецификация

Решение за промяна
Разяснение по документацията за участие
Протоколи от работата на комисията
Решение по чл. 38 от ЗОП  тук!!!   Публикувано на 21.10.2014 г., 15:30 ч.
                                    тук!!!    Публикувано на 22.10.2014 г., 16:30 ч.
Дата на освобождаване на гаранции за участие
Договор  и приложения към договор  тук!!!   тук!!!   тук!!!   тук!!!   тук!!! 
Публикувано на 20.10.2014 г., 14:30 ч.
Договор с подизпълнител и допълнителни споразумения към тях
Рамкови споразумения и приложения към тях
Допълнително споразумение за изменяне на договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора  тук!!!
Информация за приключване на договора
тук!!!
тук!!!
тук!!!
тук!!!
тук!!!

Публикувано на 11.11.2016 г 
Дата и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
Друга полезна информация
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG