+ A | - a | Нулиране
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Връзки