+ A | - a | Нулиране
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения
Връзки