+ A | - a | Нулиране
Проект "Независим живот"

Съобщение за заключителна пресконференция

дата на публикуване: 30.03.2018 г.
_______________________________________________________________________

Информация за проекта

дата на публикуване: 30.03.2018 г.
_______________________________________________________________________

Покана за заключителна пресконференция

дата на публикуване: 16.03.2018 г.
_______________________________________________________________________

Информация

дата на публикуване: 01.11.2017 г.
_______________________________________________________________________

Обявление

дата на публикуване: 02.10.2017 г.
_______________________________________________________________________

Информация

дата на публикуване: 01.09.2017 г.
_______________________________________________________________________

Съобщение

дата на публикуване: 07.07.2017 г.
_______________________________________________________________________

Информация

дата на публикуване: 01.03.2017 г.
_______________________________________________________________________

Информация за Проект „Независим живот“, Процедура № BG05M9OP001-2.002.-0124, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“

дата на публикуване: 07.07.2016 г.
_______________________________________________________________________

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на персонал на длъжност "Рехабилитатор"
дата на публикуване: 30.06.2016 г.
_______________________________________________________________________

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на персонал на длъжност "Рехабилитатор"
дата на публикуване: 30.05.2016 г.
_______________________________________________________________________
ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на персонал на длъжност "Рехабилитатор"
дата на публикуване: 24.04.2016 г.

_______________________________________________________________________

Покана за начална пресконференция
дата на публикуване: 12.02.2016 г.
_______________________________________________________________________
"Важно –  срокът за прием на документите за кандидатстване  се удължава до 01.02.2016 г. включително. " 

В А Ж Н О !
О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на персонал

  Във връзка с изпълнение на проект „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002-0124-C001 по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Завет обявява подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на база необходимите квалификация и опит.
дата на публикуване: 05.02.2016 г.  
дата на публикуване: 03.02.2016 г.
дата на публикуване: 22.01.2016 г.
_______________________________________________________________________

Конкурс за подбор на персонал на следните длъжности: личен асистент и домашен помощник в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

дата на публикуване:07.01.2016 г.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Набиране на кандидат-потребители по проект „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет“

дата на публикуване:07.01.2016 г.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Информация за Проект „Независим живот“, Процедура № BG05M9OP001-2.002.-0124, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“

_______________________________________________________________________
дата на публикуване:29.12.2015 г.

Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG