+ A | - a | Нулиране
Информация студенти

  Община Завет за втора година организира Лятна студентска бригада за студенти, редовна форма на обучение и постоянен адрес на територията на община Завет.
  Програмата е приета с Решение № 41 по Протокол    4  от  29.01.2016  година на Общинския съвет гр. Завет и е финансово обезпечена с Бюджета на Община Завет за 2016 година, приет с Решение № 47 по Протокол    04  от  29.01.2016  година от заседание на Общинския съвет гр. Завет.
  Целта на програмата е  да се осигури заетост на младежите в общината, да придобият трудови навици, да се създадат умения и знания, които да приложат в бъдеще в реална работна среда.
  Дейностите ще бъдат в областта на озеленяването, поддържането на изградените зелени площи и площадки.
  Кандидатстването е на два етапа – подбор по документи и подбор чрез интервю.
  Списъка с допуснатите кандидати, от първия етап, е публикуван на интернет страницата на община Завет в секция „Пресцентър“
.
  Подбор чрез интервю ще се проведе от 9,30 часа на 28 юни, зала № 201 в общинска администрация Завет, с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19.
  Одобрените кандидати ще бъдат назначени на работа за периода от 11 юли до 11 септември 2016 г. на 6-часов работен ден, със заплата от 360 лева.
  За повече информация на адрес
http://zavet-bg.com/


Връзки