+ A | - a | Нулиране
Закрит пазар град Завет

ЗАКРИТ ПАЗАР В ГР.ЗАВЕТ

 Модерната база за осъществяване на търговия на различни видове стоки  се намира в централната част на града, която включва навес с пазарни маси, с размери 21.25 м/13.25 м и сграда за магазини, с размери 21.25 м/6.25м.

 Предвидени са два входа за достъп до пазара – един в северозападната част за автомобили с бариера, като са предвидени и места за търговия на открито,  места за паркиране на автомобили.

 Сградата с магазини включва три магазина.
 
 Инвестирайки в създаването на привлекателна среда община Завет допринесе за подобряване начина на живот на населението си, чрез осигурявани на подходящи условия за предоставяне на услуги и даване на възможност за осъществяване на търговска дейност от местните производители на селскостопанска продукция.


Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG