+ A | - a | Нулиране
Отдел "Местни данъци и такси"
Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения  към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416.


Уведомление за издадена Заповед на кмета на Община Завет, за освободени от заплащане на ТБО за 2024 г.

Заповед относно освободени от заплащане на ТБО за 2024 г.

Справка на постъпилите декларации в Община Завет за освобождаване от такса "Сметосъбиране и сметоизвозване" за 2024 г.
Задължения се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • касово - в касата на отдел "Местни данъци и такси " към Община град Завет на адрес: ул. "Лудогорие" № 19, с работно време 8.30 до 16.30 часа;
  • безкасово – на терминално устройство ПОС в отдел „Местни данъци и такси“ към Община град Завет на адрес: ул. "Лудогорие" № 19, с работно време 8.30 до 17.00 часа;
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
       IBAN: BG98STSA93008400600100
       BIG: STSABGSF
       Банка ДСК

       или чрез EasyPay
списък на офисите на EasyPay в България

easypay.png
  • безкасово - Онлайн плащане на данъци
e-paybaner.png
  • код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
  • код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
  • код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
  • код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00
  • код за вид плащане - такса за притежаване на куче - 44 80 13
  • код за вид плащане - туристически данък - 44 28 00
 
       Справки могат да се правят на място в отдел "Местни данъци и такси" към Община град Завет и на телефони: 08442 2020 и 08442 2168, както и на e-mail: mdt@zavet-bg.comСъдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG