+ A | - a | Нулиране
ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА УЯЗВИМИТЕ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ“

Публикувано на 14.10.2019 г.
Публикувано на 01.04.2019 г.

ПОКАНА за Начална пресконференция     виж още...>>> 
Публикувано на 01.04.2019 г.

Обява за провеждане на подбор за длъжностите: "Трудов медиатор" и "Здравен медиатор"    виж още...>>>
Публикувано на 01.04.2019 г.

На 12 март 2019 г. Община Завет подписа административен Договор BG05M9OP001-2.018-0043-C01 от 12.03.2019 г. по ОП РЧР  и BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01 от 12.03.2019 г. за     виж още...>>> 
Публикувано на 13.03.2019 г.
Връзки