+ A | - a | Нулиране
"Предоставяне на психологическа подкрепа за децата и работа с родители чрез включването им в обучения и насърчаване активното им участие в образователния процес“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG