+ A | - a | Нулиране
Обяви за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

      На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г. с оглед осигуряване предлагането на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти e открита процедура за определяне избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за нуждите на учебните заведения на територията на община Завет.


дата на публикуване:02.10.2019 г.
дата на публикуване:02.10.2019 г.
дата на публикуване:02.10.2019 г.
дата на публикуване:02.10.2019 г.
дата на публикуване:02.10.2019 г.
дата на публикуване:02.10.2019 г.
дата на публикуване:02.10.2019 г.
дата на публикуване:02.10.2019 г.
Връзки