+ A | - a | Нулиране
Социално предприемачество - добри практики


eu.png                    
              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpg


ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД
BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

В ОБЩИНА ЗАВЕТ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

  На 23 август 2019 г. (петък) от 15:30 часа в зала №101 на Общинска администрация гр. Завет се проведе Информационна среща за представяне и популяризиране на социалното предприемачество. С кратка презентация бяха представени и реализираните дейности по проекта изпълняван от Община Завет „Развитие на социалното предприемачество в община Завет“.
  На събитието бяха поканени представители на фирми на територията на община Завет, медии, неправителствени организации, представители на Областния информационен център-Разград и екипа на социалното предприятие в община Самуил.
  На срещата присъстваха представители на Дирекция „Бюро по труда" град Кубрат, Дирекция социално подпомагане гр. Кубрат, представители на бизнеса в общината, екипа по проекта, екипа на социалното предприятие както и представителите на целевата група.
  В рамките на събитието ръководителя на ОИЦ-Разград, г-н Юлиян Данаилов представи добри практики за социално предприемачество в няколко държави-членки на Европейския съюз, които могат да бъдат приложени в български условия и да допринесат за развитието на социалната икономика у нас.
  Целта на Информационната среща беше да повиши информираността по отношение на социалното предприемачество и възможностите на сектора, като се представят успешни модели за развитие на социални предприятия и се насърчи сътрудничеството между институциите, бизнеса и  неправителствения сектор, за да допринесе за увеличаване на нивата на заетост в трансграничния регион.

soc1.jpg
soc2.jpg
soc3.jpg
Социално предприемачество - добри практики
Проект BG05M9ОP001-2.010-0328  „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“,  финансиран от Оперативна
програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG