+ A | - a | Нулиране
Община Завет сключи договор № 47 от 15.02.2019 г.


   Община Завет сключи договор  № 47 от 15.02.2019 г. с Българска телекомуникационна компания ЕАД във връзка със Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа  (MCE): WiFi4EU № 1-2018/002605-003966

   Предмет на договора „Доставка на оборудване и изграждане на безжична (WiFi) мрежа на територията на Община Завет.“ 

   Точки на достъп до безжичен интернет:
  • Сградата на община Завет - вътрешно
  • Паркова зона пред общината
  • Зона пред НЧ“Саморазвитие – 1902“ гр.Завет
  • Спортна  площадката и парк до сградата на соц. грижи
  • Централната част на с.Брестовене (кметство, читалище, детска градина)  

   Дейностите предмет на договора включват доставка на съответното оборудвате, монтаж на същото, първоначална конфигурация и пускане на експлоатация на безжична мрежа, и обучение на поне един служител за работа с мрежата. ЕС финансира разходите за оборудване и инсталиране на точките за достъп до безжичен интернет, а Община Завет ще плаща за осигуряването на интернет връзка, поддръжка и експлоатация на оборудването за период от 3 години.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG