+ A | - a | Нулиране
Изготвяне на обследване на енергийна ефективност на обект: "Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост" в УПИ VIII-Озеленяване и КОО", кв.44 по ПУП на гр.Завет""

дата на публикуване:03.12.2019 г.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG