+ A | - a | Нулиране
Актове на общинска администрация

ЕТИЧЕН КОДЕКС

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК  НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ГРАД  ЗАВЕТ

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА  ЗАВЕТ

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩИНА  ЗАВЕТ

ДРУГИ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз, в Община Завет
Връзки