+ A | - a | Нулиране
Актове на общинска администрация


В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 107а ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 107 А ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК  НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ГРАД  ЗАВЕТ

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕТ

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩИНА  ЗАВЕТ

ДРУГИ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз, в Община Завет


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG