+ A | - a | Нулиране
II етап от Преброяване 2021

Общинска преброителна комисия – Завет  започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат Заявление по образец в  Център за административно обслужване  в административната сграда на Община Завет, с адрес: гр. Завет, бул. „Лудогорие” № 19.

При предстоящото преброяване в община Завет  ще бъдат ангажирани над 44 преброители и около 6  контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия. Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. 

Преброителните участъци в община Завет са 44. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. На контрольорите ще се заплаща на брой преброителни участъци. 

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

Образци на необходимите документи са публикувани на сайта на Община Завет в рубрика „Преброяване 2021“ и ще могат да се получат и в деловодството на Община Завет.
Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG