+ A | - a | Нулиране
Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).


3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

4. Да сте заплатили услугата по Банков път и да се прикачи копие от платежен документ:

БАНК ДСК
IBAN: BG98STSA93008400600100 
BIC: STSABGSF9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
Връзки