+ A | - a | Нулиране
Проекти на нормативни актове

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 24.03.2021 г.
публикуван на: 24.02.2021 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 22.02.2021 г.
публикуван на: 22.01.2021 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 13.02.2021 г.
публикуван на: 13.01.2021 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.01.2021 г.
публикуван на: 10.12.2020 г.
Връзки