+ A | - a | Нулиране
Проекти на нормативни актове

публикуван на: 22.02.2024 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 11.02.2024 г.
публикуван на: 11.01.2024 г.


публикуван на: 13.06.2023 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за административно обслужване на граждани в срок от 18 (осемнадесет) дни от датата на публикуване.
публикуван на: 22.05.2023 г.

Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за управление на общинските пътища
публикуван на: 20.04.2023 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за административно обслужване на граждани в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване.
публикуван на: 04.04.2023 г.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет

публикуван на: 17.02.2023 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за административно обслужване на граждани в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване.
публикуван на: 02.02.2023 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет, приет с решение №213 по Протокол №31 от 28.03.2014 г. на Общински съвет гр. Завет.
публикуван на: 18.10.2022 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 22.09.2022 г.
публикуван на: 22.08.2022 г.


публикуван на: 05.04.2022 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 02.04.2022 г.
публикуван на: 02.03.2022 г.

публикуван на: 04.04.2022 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 01.04.2022г.
публикуван на: 01.03.2022 г.

публикуван на: 22.03.2022 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 18.03.2022г.
публикуван на: 18.02.2022 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 04.11.2021 г.
публикуван на: 06.10.2021 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 28.05.2021 г.
публикуван на: 28.04.2021 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 14.05.2021 г.
публикуван на: 14.04.2021 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 24.03.2021 г.
публикуван на: 24.02.2021 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 22.02.2021 г.
публикуван на: 22.01.2021 г.


Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 13.02.2021 г.
публикуван на: 13.01.2021 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.01.2021 г.
публикуван на: 10.12.2020 г.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG