+ A | - a | Нулиране
ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЗАВЕТ ЗА М. ФЕВРУАРИ

 
Дата и час Наименование
 05.02.2024 г.

14.00 часа
ПК „Бюджет и финанси, местни данъци и такси, общинска собственост”                                                                                                                                                      
Дневен ред

1.Докладни записки;
2.Разни.

05.02.2024 г.

15.30 часа
ПК „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и  спорт“

Дневен ред
1.Докладни записки;
2.Разни.

07.02.2024 г.

15.00 часа
ПК „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и  спорт“

Дневен ред
1.Докладни записки;
2.Разни.

07.02.2024 г.
 
15.00 часа
ПК „Бюджет и финанси, местни данъци и такси, общинска собственост” 

Дневен ред
1.Докладни записки;
2.Разни.

 07.02.2024 г.

15.00 часа
ПК „Икономическа и инвестиционна политика, промишленост, търговия, траспорт, селско стопанство” 

Дневен ред
1.Докладни записки;
2. Разни.

 07.02.2024 г.

15.00 часа
ПК „Устройство на територията, комунални дейности, строителство, ВИК и опазване на околната среда, концесии”  


1.Докладни записки;
2. Разни.

 09.02.2024 г.

16.00 часа
Заседание на Общински съвет – Завет

Дневен ред
1.Докладни записки;
2. Разни.

Ерсин  Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

Дата на публикуване 01.02.2024 г.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG