+ A | - a | Нулиране
ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЗАВЕТ ЗА М. МАЙ

 
Дата и час Наименование
29.05.2023г. 15.00 часа ПК „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и  спорт“
Дневен ред
1.Докладни записки;
2.Разни.
29.05.2023г. 15.00 часа ПК „Бюджет и финанси, местни данъци и такси, общинска собственост”
Дневен ред
1.Докладни записки;
2.Разни.
29.05.2023г. 15.00 часа ПК „Икономическа и инвестиционна политика,  промишленост, търговия, транспорт, селско стопанство“
Дневен ред
1.Докладни записки;
2.Разни.
29.05.2023г. 15.00 часа ПК „Устройство на територията,  комунални дейности, строителство, в и к  и опазване на околната среда, концесии”
Дневен ред
1.Докладни записки;
2.Разни.


Ерсин  Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

Дата на публикуване 22.05.2023 г.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG