+ A | - a | Нулиране
ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.05.2022 г. от 15.00 часа в сградата на общинска администрация ще се проведе заседание на:

ПК „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и  спорт“;

ПК „Бюджет и финанси, местни данъци и такси, общинска собственост”;

ПК „Икономическа и инвестиционна политика,  промишленост, търговия, транспорт, селско стопанство“;

ПК „Устройство на територията,  комунални дейности, строителство, в и к  и опазване на околната среда, концесии” при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки;
2.Разни.
Ерсин  Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

Дата на публикуване 09.05.2022 г.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG