+ A | - a | Нулиране
Нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
За държавните органи размерът на таксите се определя с тарифа, приета от Министерския съвет. Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.
Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр.22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.


Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно от печатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно от печатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Разходите за предоставяне на информация се заплащат в Центъра за услуги и информация на граждани или по сметка:
Банка ДСК ЕАД, Банков офис Завет
IBAN: BG98STSA93008400600100                                    
BIG: STSABGSF

Вид плащане 44 70 00

Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG