+ A | - a | Нулиране
На вниманието на избирателите, които желаят да гласуват по настоящия си адрес

Община Завет уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., следва да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 13-МИ от изборните книжа. 

Саморъчно подписано Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) се подава не по-късно от 14.10.2023 г. до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя. 

В избирателния списък по настоящ адрес се вписват избиратели, които имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място (28 април 2023 г.).  

Избирателят може да подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес и чрез интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/, без да е необходим подпис.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG