+ A | - a | Нулиране
Декларация по чл.12 от ЗПРКИ
 Кмет на община  
АхтерВелиевИзтегли
Изтегли

 Зам. кметове  
ЕртанБахарИзтегли…
Изтегли…
ДенисТатарИзтегли…


   
 Секретар  
ХалимеДобруджанИзтегли…
Изтегли…
Общински съвет
Али АлиИзтегли
АлперСелимИзтегли
ЕрсинИсмаилИзтегли
ИсмаилМанавИзтегли
МехмедХалилИзтегли
Младен
ЧакъровИзтегли
МустафаМустафовИзтегли
Назиф
Юсеин
Изтегли
НеджатиСалимовИзтегли
НихатРасимИзтегли…
Ниязи
МехмедовИзтегли
РейханШакировИзтегли
СезгинЮмерИзтегли
СелиманВелиИзтегли
СунайКараюсеинИзтегли
Хайредин
ХюсеинИзтегли
  Хюсеин  Руфи  Изтегли
Кмет на кметство
АтикеЕшрефИзтегли
БехчетХадживелиИзтегли
ГюнерЮдаиИзтегли
ФикретЕминИзтегли
ЗелихаРуфадИзтегли
ФерадАлиИзтегли
Служители
АйлинТатарИзтегли…
Изтегли…
АйшеАдемИзтегли…
Изтегли…
АкифРашидИзтегли…
Изтегли…
Бонка
Стрезова
Изтегли...
Изтегли…
ВаняИвановаИзтегли…
Изтегли…
  Вилдане  Ибрям  Изтегли…
  Изтегли…
Гюлтен
АхмедИзтегли…
Изтегли…
МейлинОсманИзтегли…
 Джанан
  Караали  Изтегли…
 Димитър  Вълчев  Изтегли...
  Изтегли…
ЕминеМюмюнИзтегли…
Изтегли…
Емине
Юмер
Изтегли…
Изтегли…
ЗатиеХалилИзтегли…
Изтегли…
НурайМехмедИзтегли…
КатяСтанева
Изтегли…
Изтегли…
Красимира ЦвятковаИзтегли…
Изтегли…
  Летфер  Абил  Изтегли…
  Изтегли…
ЛилянаСтояноваИзтегли…
Изтегли…
  Мария  Нанева  Изтегли…
  Изтегли…
  Мюзеям  Адем
  Изтегли…
МехнурАбил-РасимИзтегли…
Изтегли…
Назен КулаИзтегли…
Изтегли…
Метин
Юмер
Изтегли…
НебаетШакироваИзтегли…
Изтегли…
НериманИсуфИзтегли…
Изтегли…
НесинХавенгелиИзтегли…
Изтегли…
ПервинСабриеваИзтегли…
Изтегли…
РамисГафурИзтегли…
Изтегли…
Самет ХасанИзтегли…
Изтегли…
Севинч Османова Изтегли…
Изтегли…
Сибел ИдризоваИзтегли…
Изтегли…
СтефанОбрешковИзтегли…
Изтегли…
СунайАбилИзтегли…
Изтегли…
СюлбиеТефик
Изтегли…
Изтегли…
Халиме
Топчиева-Али
Изтегли…
Изтегли…
  Хасан  Ахмед  Изтегли…
  Изтегли…
  Хатидже   Салимова
  Изтегли…
  Изтегли…
  Четин
  Емин  Изтегли…
  Изтегли…
  Юкие  Манаф  Изтегли…
  Изтегли…
  Юсуф  Неджиб  Изтегли…
  Изтегли…
  Селиме  Селим  Изтегли…
  Елис  Хасан  Изтегли…
   
 Директори  
 Айфер Гьочгелги Изтегли…
 Ценка
 Генкова Изтегли…
 Изтегли…
 Несрин Мустафа Изтегли…
 Изтегли…
 Нуртен Ахмед Изтегли…
 Изтегли…
 Шефкие Мангиева Изтегли…
 Изтегли…
 Гюлсер
 Вели Изтегли…
 Изтегли…
Връзки