+ A | - a | Нулиране
Декларация по чл.12 от ЗПРКИ
 Кмет на община  
АхтерВелиевИзтегли
 Зам. кметове  
ЕртанБахарИзтегли…

ДенисТатарИзтегли…


   
 Секретар  
ХалимеДобруджанИзтегли…
Общински съвет
Али АлиИзтегли
АлперСелимИзтегли
ЕрсинИсмаилИзтегли
ИсмаилМанавИзтегли
МехмедХалилИзтегли
Младен
ЧакъровИзтегли
МустафаМустафовИзтегли
Назиф
Юсеин
Изтегли
НеджатиСалимовИзтегли
НихатРасимИзтегли…
Ниязи
МехмедовИзтегли
РейханШакировИзтегли
СезгинЮмерИзтегли
СелиманВелиИзтегли
СунайКараюсеинИзтегли
Хайредин
ХюсеинИзтегли
  Хюсеин  Руфи  Изтегли
Кмет на кметство
АтикеЕшрефИзтегли
БехчетХадживелиИзтегли
ГюнерЮдаиИзтегли
ФикретЕминИзтегли
ЗелихаРуфадИзтегли
ФерадАлиИзтегли
Служители
АйлинТатарИзтегли…
АйшеАдемИзтегли…
АкифРашидИзтегли…
Бонка
Стрезова
Изтегли...
ВаняИвановаИзтегли…
  Вилдане  Ибрям  Изтегли…
Гюлтен
АхмедИзтегли…
МейлинОсманИзтегли…
  Джанан
  Караали  Изтегли…
ЕминеМюмюнИзтегли…
Емине
Юмер
Изтегли…
ЗатиеХалилИзтегли…
НурайМехмедИзтегли…
КатяСтанева
Изтегли…
Красимира ЦвятковаИзтегли…
  Летфер  Абил  Изтегли…
ЛилянаСтояноваИзтегли…
  Мария  Нанева  Изтегли…
  Мюзеям  Адем
  Изтегли…
МехнурАбил-РасимИзтегли…
Назен КулаИзтегли…
Метин
Юмер
Изтегли…
НебаетШакироваИзтегли…
НериманИсуфИзтегли…
НесинХавенгелиИзтегли…
ПервинСабриеваИзтегли…
РамисГафурИзтегли…
Самет ХасанИзтегли…
Севинч Османова Изтегли…
Сибел ИдризоваИзтегли…
СтефанОбрешковИзтегли…
СунайАбилИзтегли…
СюлбиеТефик
Изтегли…
Халиме
Топчиева-Али
Изтегли…
  Хасан  Ахмед  Изтегли…
  Хатидже   Салимова
  Изтегли…
  Четин
  Емин  Изтегли…
  Юкие  Манаф  Изтегли…
  Юсуф  Неджиб  Изтегли…
   
 Директори  
 Хатидже Садуллова Изтегли…
 Ценка
 Генкова Изтегли…
 Несрин Мустафа Изтегли…
 Нуртен Ахмед Изтегли…
 Шефкие Мангиева Изтегли…
 Гюлсер
 Вели Изтегли…
Връзки
 oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG