+ A | - a | Нулиране
На внимание на избирателите с трайни увреждания

Община Завет уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение в изборите за  общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., че в срок до 14 октомври 2023 г. могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа). 

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс (ИК) и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. 

Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия може да се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза (медицински документ) за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за  общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се образува, ако до 14 октомври 2023 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления.

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината. 

Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни (23.10.2023 г.) преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG