+ A | - a | Нулиране
Заповеди


2023
2021
2018

Заповед № УД-02-09-142/ 2018 г.


Заповед № УД-02-09-11/ 2018 г.

Заповед № УД-02-09-10/ 2018 г.

2017

Заповед № УД-02-09-539/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-473/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-469/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-459/ 2017 г.


Заповед № УД-02-09-277/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-267/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-224/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-223/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-197/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-137/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-108/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-26/ 2017 г.

Заповед № УД-02-09-16/ 2017 г.


2016

Заповед № УД-02-09-482/ 2016 г.
Заповед № УД-02-09-481/ 2016 г.

Заповед № УД-02-09-384/ 2016 г.
Заповед № УД-02-09-332/ 2016 г.

Заповед № УД-02-09-307/ 2016 г.

2015
Заповед № УД 02-480/ 2015 г.
Проектът може да се разглежда от заинтересованите страни на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19 в отдел  „УТООССМП”. Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок, от публикуване на съобщението,  до Общинска администрация гр. Завет, съгласно  чл.128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Заповед № УД 02-479/ 2015 г.
Проектът може да се разглежда от заинтересованите страни на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19 в отдел  „УТООССМП”. Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок, от публикуване на съобщението,  до Общинска администрация гр. Завет, съгласно  чл.128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Заповед № УД 02-476/ 2015 г.
Проектът може да се разглежда от заинтересованите страни на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19 в отдел  „УТООССМП”. Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок, от публикуване на съобщението,  до Общинска администрация гр. Завет, съгласно  чл.128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Заповед № УД 02-465/ 2015 г.
Проектът може да се разглежда от заинтересованите страни на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19 в отдел  „УТООССМП”. Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок, от публикуване на съобщението,  до Общинска администрация гр. Завет, съгласно  чл.128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Заповед № УД 02-464/ 2015 г.
Проектът може да се разглежда от заинтересованите страни на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19 в отдел  „УТООССМП”. Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок, от публикуване на съобщението,  до Общинска администрация гр. Завет, съгласно  чл.128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Заповед № УД 02-458/ 2015 г.
Проектът може да се разглежда от заинтересованите страни на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19 в отдел  „УТООССМП”. Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок, от публикуване на съобщението,  до Общинска администрация гр. Завет, съгласно  чл.128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Заповед № УД 02-457/ 2015 г.
Проектът може да се разглежда от заинтересованите страни на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19 в отдел  „УТООССМП”. Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок, от публикуване на съобщението,  до Общинска администрация гр. Завет, съгласно  чл.128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Заповед № УД 02-317/ 2015 г.

Заповед № УД 02-300/ 2015 г.

Заповед № УД 02-169/ 2015 г.

Заповед № УД 02-168/ 2015 г.

Заповед № УД 02-167/ 2015 г.

Заповед № УД 02-166/ 2015 г.

Заповед № УД 02-165/ 2015 г.

Заповед № УД 02-130/ 2015 г.

Заповед № УД 02-124/ 2015 г.

Заповед № УД 02-115/ 2015 г.

Заповед № УД 02-113/ 2015 г.

Заповед № УД 02-106/ 2015 г.

Заповед № УД 02-105/ 2015 г.

Заповед № УД 02-104/ 2015 г.

Заповед № УД 02-103/ 2015 г.

Заповед № УД 02-102/ 2015 г.

Заповед № УД 02-94/ 2015 г.

Заповед № УД 02-44/ 2015 г.

Заповед № УД 02-37/ 2015 г.

Заповед № УД 02-32/ 2015 г.

Заповед № УД 02-22/ 2015 г.


2014
Заповед № УД 02-495/ 2014 г.

Заповед № УД 02-480/ 2014 г.

Заповед № УД 02-462/ 2014 г.

Заповед № УД 02-353/ 2014 г.

Заповед № УД 02-352/ 2014 г.

Заповед № УД 02-346/ 2014 г.

Заповед № УД 02-345/ 2014 г.

Заповед № УД 02-322/ 2014 г.

Заповед № УД 02-299/ 2014 г.

Заповед № УД 02-293/ 2014 г.

Заповед № УД 02-292/ 2014 г.

Заповед № УД 02-197/ 2014 г.

Заповед № УД 02-179/ 2014 г.

Заповед № УД 02-171/ 2014 г.

Заповед № УД 02-170/ 2014 г.

Заповед № УД 02-165/ 2014 г.

Заповед № УД 02-164/ 2014 г.

Заповед № УД 02-135/ 2014 г.

Заповед № УД 02-134/ 2014 г.

Заповед № УД 02-133/ 2014 г.

Заповед № УД 02-120/ 2014 г.

Заповед № УД 02-111/ 2014 г.

Заповед № УД 02-99/ 2014 г.

Заповед № УД 02-89/ 2014 г.

Заповед № УД 02-83/ 2014 г.

Заповед № УД 02-78/ 2014 г.

Заповед № УД 02-67/ 2014 г.

Заповед № УД 02-43/ 2014 г.

Заповед № УД 02-37/ 2014 г.

Заповед № УД 02-26/ 2014 г.

Заповед № УД 02-25/ 2014 г.

Заповед № УД 02-24/ 2014 г.

Заповед № УД 02-23/ 2014 г.

2013

Заповед № УД 02-519/ 2013 г.

Заповед № УД 02-514/ 2013 г.

Заповед № УД 02-498/ 2013 г.

Заповед № УД 02-494/ 2013 г.

Заповед № УД 02-416/ 2013 г.

Заповед № УД 02-386/ 2013 г.

Заповед № УД 02-377/ 2013 г.

Заповед № УД 02-223/ 2013 г.

Заповед № УД 02-220/ 2013 г.

Заповед № УД 02-216/ 2013 г.

Заповед № УД 02-191/ 2013 г.

Заповед № УД 02-151/ 2013 г.

Заповед № УД 02-148/ 2013 г.

Заповед № УД 02-128/ 2013 г.

Заповед № УД 02-99/ 2013 г.

Заповед № УД 02-96/ 2013 г.

Заповед № УД 02-48/ 2013 г.

Заповед № УД 02-45/ 2013 г.

Заповед № УД 02-36/ 2013 г.

Заповед № УД 02-2/ 2013 г.

Заповед № УД 02-1/ 2013 г.

2012

Заповед № РД 09-378/ 19.09.2012 г.

Заповед № РД 09-375/ 19.09.2012 г.

Заповед № РД 09-351/ 03.09.2012 г.

Заповед № РД 09-345/ 24.08.2012 г.

Заповед № РД 09-238/ 20.06.2012 г.

Заповед № РД 09-212/ 31.05.2012 г.

Заповед № РД 09-208/ 28.05.2012 г.

Заповед № РД 09-142/ 26.04.2012 г.

Заповед № РД 09-132/ 20.04.2012 г.

Заповед № РД 09-131/ 20.04.2012 г.

Заповед № РД 09-126/ 17.04.2012 г.

Заповед № РД 09-125/ 17.04.2012 г.

Заповед РД 09-37/ 17.02.2012 г.

Заповед № РД 09-33/ 07.02.2012 г.


Заповед № РД 09-319 от 17.11.2011 г.Относно: Обществена поръчка за  доставка на хранителни продукти
Заповед № РД 09-304 от 04.11.2011 г. Относно: Прекратяване на процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски заведение и Домашен социален патронаж.


Заповед № РД 09-216/10.08.2011 г. Относно: Процедура за избор на финансова институция за предоставяне на краткосрочен кредит
 
Заповед № РД 09-217/10.08.2011 г. Относно: Процедура за избор на изпълнител на СМР на обект: Рехабилитация на общинската пътна мрежа
 
Заповед № РД 09-219/11.08.2011 г. Относно: Процедура за избор на изпълнител на СМР на обект: Реконструкция на улиците в населените места


Заповед № РД 09-4/03.01.2011 г. Относно: Неприсъствени дни на децата от детските заведения на територията на Община Завет  

Заповед № РД 09-15/12.01.2011 г. Относно: Извършване на ремонтни работи на рушаща се зидария  

Заповед № РД 09-17/17.01.2011 г. Относно: Класиране на кандидати в процедура за избор на изпълнител на СМР на обект: „Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на СМР за сградите на ОУ „Хр. Ботев” и ЦДГ „Радост” в село Острово”  

Заповед № РД 09-20/20.01.2011 г. Относно: Сключване на договор за прокарване на нов водопровод
 

Заповед № РД 09-21/20.01.2011 г. Относно: Сключване на договор за учредяване право на прокарване на външно ел. захранване  

Заповед № РД 09-22/20.01.2011 г. Относно: Констатирани огнища на ШАП  

Заповед № РД 09-24/24.01.2011 г.Относно: Процедура за избор на изпълнител на строителен надзор на проект „Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на СМР за сградите на ОУ „Хр. Ботев” и ЦДГ „Радост” в село Острово”  

Заповед № РД 09-25/24.01.2011 г. Относно: Работно време заведение - ЕТ „Кольо Ненов Николов”  

Заповед № РД 09-26/24.01.2011 г. Относно: Работно време на игрална зала - ЕТ „Кольо Ненов Николов”  

Заповед № РД 09-27/27.01.2011 г. Относно: Класиране на участници в открит конкурс с предмет: „СМР по проект „Основен ремонт на физкултурен салон – с. Острово, община Завет”  

Заповед № РД 09-30/01.02.2011 г. Относно: Неприсъствени дни за децата от ОДЗ „Слънчо” гр. Завет и ЦДГ „ Пролет” с. Веслец  

Заповед № РД 09-37/01.02.2011 г. Относно: Сключване на договор за учредяване право на прокарване на подземна оптична мрежа  

Заповед № РД 09-39/03.02.2011 г. Относно: Заседание на ОбЕСУТ  

Заповед № РД 09-49/14.02.2011 г. Относно: Частично изменение на ПУП  

Заповед № РД 09-50/14.02.2011 г. Относно: Частично изменение на ПУП  

Заповед № РД 09-51/14.02.2011 г. Относно: Частично изменение на ПУП  

Заповед № РД 09-52/14.02.2011 г. Относно: Частично изменение на ПУП  

Заповед № РД 09-53/14.02.2011 г. Относно: Частично изменение на ПУП  

Заповед № РД 09-54/14.02.2011 г. Относно: Частично изменение на ПУП  

Заповед № РД 09-55/14.02.2011 г. Относно: Класиране на кандидати в процедура за избор на изпълнител на строителен надзор на проект „Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на СМР за сградите на ОУ „Хр. Ботев” и ЦДГ „Радост” в село Острово”  

 Заповед № РД 09-59/21.02.2011 г. Относно: Сключване на договор за зимно поддържане  

Заповед № РД 09-60/23.02.2011 г. Относно: Класиране на участници в процедура за изпълнител на СМР по проект: „Благоустрояване на централна градска част, гр. Завет, област Разград”  

Заповед № РД 09-64/25.02.2011 г. Относно: Неприсъствени дни на децата от детските заведения на територията на Община Завет  

Заповед № РД 09-84/14.03.2011 г. Относно: Формула и Правила за разпределение на средствата по ЕРС между училища и детски градини за 2011 г.  

Заповед № РД 09-92/03.03.2011 г. Относно: Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга „Упражняване на строителен надзор” по проект

Заповед № РД 09-96/12.03.2011 г. Относно: Неприсъствени дни за всички детски градини на територията на Община Завет

Заповед № РД 09-104/06.04.2011 г. Относно: Откриване на процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга „Управление и отчитане на проект”
 
2010

Заповед № 11/14.01.2010 г. Относно: Избор на изпълнител - Консултантски услуги за управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проект: „Благоустрояване на централната част – кв. 20 и част от кв. 13 по плана на с. Брестовене, община Завет и благоустрояване на част от кв. 39 по плана на с. Острово, община Завет” по Договор № 17/322/00233 от 23.10.2009 г.
 

Заповед № 12/14.01.2010 г. Относно: Избор на изпълнител - Консултантски услуги за управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проект: „Благоустрояване на централната градска  част на гр. Завет, област Разград” по Договор № 17/322/00025 от 23.10.2009 г. 

Заповед № 17/20.01.10 г.  Относно: Избор на изпълнител - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на дейностите по проект: „Благоустрояване на централната част – кв. 20 и част от кв. 13 по плана на с. Брестовене, община Завет и благоустрояване на част от кв. 39 по плана на с. Острово, община Завет” по Договор № 17/322/00233 от 23.10.2009 г. 

Заповед № 18/20.01.2010 г. Относно: Избор на изпълнител – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на дейностите по проект: „Благоустрояване на централната градска  част на гр. Завет, област Разград” по Договор № 17/322/00025 от 23.10.2009 г. 

Заповед № 19/21.01.2010 г. Относно: Неработни дни за детски заведения на територията на община Завет. 

Заповед № 21/22.01.2010 г. Относно: Провеждане на търг с явно наддаване  за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Прелез, община Завет.

Заповед № 29/04.02.2010 г. Относно: Консултантска услуга „Управление и отчитане на проект” по проект „Благоустрояване на централната градска част на гр. Завет

Заповед № 52/15.02.2010 г. Относно: Утвърждаване на протокол по чл. 2 от НВМОП, изготвен от комисия съгласно Заповед № 18/20.01.2010 г.


Заповед № 54/16.02.2010 г.
Относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи


Заповед № 55/16.02.2010 г.
Относно: Утвърждаване на протокол по чл. 2 от НВМОП, изготвен от комисия съгласно Заповед № 29/04.02.2010 г.


Заповед № 59/19.02.2010 г.
Относно: Забрана за бране, събиране, отрязване, изкореняване на  защитени растителни видове


Заповед № 63/23.02.2010 г.
Относно: Утвърждаване на протокол по чл. 2 от НВМОП, изготвен от комисия съгласно Заповед № 11/14.01.2010 г.


Заповед № 66/25.02.2010 г.
Относно: Класиране на участници в провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи


Заповед № 67/01.03.2010 г.
Относно: Утвърждаване на протокол по чл. 2 от НВМОП, изготвен от комисия съгласно Заповед № 17/20.01.2010 г.


Заповед № 82/24.03.2010 г.
Относно: Констатирано огнище на високо патогенна Инфлуенца


Заповед № 83/24.03.2010 г.
Относно: Класиране на участници в търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, съгласно Заповед № 54/16.02.2010 г.


Заповед № 84/29.03.2010 г.
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински имот от ОПФ


Заповед № 87/31.03.2010 г.
Относно: Неработни дни за Детските заведения на територията на община Завет


Заповед № 107 / 26.04.2010 г. Относно: Забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и др. 

Заповед № 114 / 03.05.2010 г. Относно:  Обявяване на участник спечелил публично оповестен неприсъствен конкурс за продажба на земеделска земя от ОПФ. 

Заповед № 116 / 05.05.2010 г. Относно: Заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията. 

Заповед  № 121А / 15.05.2010 г. Относно: Одобрение на ПУП 

Заповед  № 124А / 19.05.2010 г. Относно: Одобрение на ПУП  

Заповед № 139 / 15.06.2010 г. Относно: Забрана за  нанасяне на повреди, причинени от чупене, рязане на клони на дървета и измитане на липов цвят от улиците във всички населени места от общината и извън тях
Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG