+ A | - a | Нулиране
Обществено обсъждане

ПОКАНА

 Председателят на Общинския съвет гр. Завет
  На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет гр. Завет за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Завет

  КАНИ

  Заветската общественост на 13 май 2016 г. (петък) от 10.00 ч. в зала № 111 на общинска администрация Завет за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Завет за 2015 г.

дата на публикуване:27.04.2016 г.

______________________________________________________________________________


ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ 2016-2020 г.

дата на публикуване:15.04.2016 г.


Връзки