+ A | - a | Нулиране
Състав и структура
Мандат  2019 – 2023 година
        НАЧАЛО
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
           ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
 
За контакти:
Общински съвет
п.к. 7330 Град Завет
ул. Лудогорие № 19
Област Разград, Държава България
 тел:+359 8442 20 20; факс: +359 8442 20 16
Имейл: -имейл-
Връзки