+ A | - a | Нулиране
Пресцентър


Протоколи за допълнително разпределение на пасища и мери /по землища/

дата на публикуване:23.05.2017 г.
____________________________________

Под патронажа на кмета на община Завет, г-н Ахтер Велиев на 4 март (събота) от 10,00 часа в спортната зала на гр. Завет ще се проведе турнир по волейбол за пре-кадетки между тимовете на ВК „Хан Аспарух“ гр. Исперих,  ВК „Лудогорец“ гр. Разград и ВК „Дунав“ гр. Русе  виж още>>>
дата на публикуване:02.03.2017 г.      
   ____________________________________

Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че от 1-ви март започва приемането на заявления  за отдаване под наем на пасища и мери, за стопанската 2017/2018 година.
дата на публикуване:28.02.2017 г.      
   ____________________________________

На 22 февруари в спортната зала на гр. Завет се проведе Областно първенство по тенис на маса за момичета и момчета. В него участваха отбори от всички общини на територията на област Разград.   Отборите бяха разпределени в две възрастови групи: І група - момичета и момчета V – VІІ клас; ІІ група - девойки и юноши VІІІ – Х клас. Първите места от първа възрастова група грабнаха учениците от ОУ „д-р Петър Берон“ с. Осенец, от втора група младежите от ПГСС ХВТ „Ангел Кънчев“ гр. Разград и СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат. На второ и трето място се класираха: Момичетата от ОУ „Васил Левски“ гр. Исперих и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Езерче, момчетата от СУ „Христо Ботев“ гр. Лозница и ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец. Втора възрастова група девойки от ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Завет, юноши ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница и СУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян.    Победителите получиха грамоти и парични награди от арх. Денис Татар, заместник-кмет на община Завет.

 
tenis1.jpg
tenis2.jpg

дата на публикуване:24.02.2017 г.      
   ____________________________________

    Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че след направен анализ на потребностите се налага актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. 
виж още>>>
дата на публикуване:20.02.2017 г.      
   ____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 17.02.2017 г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:15.02.2017 г.        
 ____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ АПК виж още>>>
дата на публикуване:10.01.2017 г.
____________________________________

     Днес, 6  януари в Община Завет в зала 111 г-н Ертан Бахар, заместник-кмет на община представи проект за бюджет 2017 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на Община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения. Общият размер на разходната част на бюджета е 6 616 531лв., в т.ч. за държавни дейности 3 777 442 лв., 2 635 889 лв. за местни дейности и 203 200 лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование). Старши експерта към финансовия отдел, г-н Самет Хасан уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част.

sam_4143.jpg
sam_4148.jpg

дата на публикуване:06.01.2017 г.
____________________________________

На заседание на ОбС-Завет проведено на 16.12.2016 г. Детска градина "Слънчо" поздравиха с песни и танци по случай Коледа и Нова година общинските съветници, кметове на кметства и гражданите.

314.jpg
641.jpg
819.jpg519.jpg

дата на публикуване:19.12.2016 г.
____________________________________
Във връзка с подготовка на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП "Региони в растеж", Община Завет отправя покана към заинтересовани НПО, работодатели и училища за участие като партньори.

дата на публикуване:09.12.2016 г.
____________________________________

Съобщение лихвоточки
виж още>>>
дата на публикуване:01.11.2016 г. 
____________________________________
СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 21.10.2016 г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:17.10.2016 г.        
 ____________________________________

На 15 август 2016 г. се създаде Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Разград, между които е и община Завет
дата на публикуване:18.08.2016 г. 
____________________________________
ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ВТОРА ГОДИНА ОРГАНИЗИРА ЛЯТНА СТУДЕНТСКА БРИГАДА ЗА СТУДЕНТИ виж още>>>
дата на публикуване:27.06.2016 г. 
____________________________________
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "АКТИВИРАНИ И МОТИВИРАНИ МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА ЗАВЕТ"  виж още>>>
 
дата на публикуване:17.06.2016 г. 
___________________________________
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА ЗАВЕТ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И  виж още>>>
 
дата на публикуване:25.05.2016 г. 
___________________________________
Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2016 г.
дата на публикуване:29.06.2016 г.дата на публикуване:23.06.2016 г.дата на публикуване:10.05.2016 г. 
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ


 Община Завет  уведомява гражданите, че на 13.05.2016г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:09.05.2016 г.        
 ____________________________________


Съобщение за определен пожароопасен сезон в община Завет
виж още>>>
дата на публикуване:05.05.2016 г.
____________________________________

На 18 април 2016 г. кмета на община Завет г-н Ахтер Велиев подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за виж още>>>

дата на публикуване:22.04.2016 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


 Кметът на община Завет, г-н Ахтер Велиев внесе на 14 април, т.г. до г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството искане за спешен ремонт и рехабилитация на път ІІІ-4902 „ІІ-49-Побит камък-Завет-ІІІ-205/Веселец“ с вх. № 08-00-297/ 14.04.2016 г.

 В края на миналата седмица жители на гр. Завет учредиха инициативен комитет и започна подписка за асфалтирането на републиканския път Завет - Разград, която ще бъде внесена до компетентната институция. Ако не получат адекватен отговор са решени да стигнат до крайни мерки като гражданско неподчинение, като блокират пътя за Разград.

дата на публикуване:18.04.2016 г.


sim1.jpg
 sim2.jpg
sim3.jpg sim4.jpg
  


Връзки
 oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG