+ A | - a | Нулиране
Обществено обсъждане

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Публикация за започнато административно производство

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

ОБЯВЛЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 128, АЛ.3 ОТ ЗУТВръзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG