+ A | - a | Нулиране
Обществено обсъждане


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Публикация за започнато административно производство

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

ОБЯВЛЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 128, АЛ.3 ОТ ЗУТ


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG