+ A | - a | Нулиране
Отчет


Годишен отчет - за работата по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за периода от 01.01.2017 г. до 30.12.2017 г.

Годишен отчет - за работата по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за периода от 01.01.2016 г. до 30.12.2016 г.

Годишен отчет - за работата по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за периода от 01.01.2015 г. до 30.12.2015 г.

Годишен отчет - за работата по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за периода от 01.01.2014 г. до 30.12.2014 г.

Годишен отчет - за работата по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за периода от 01.01.2013 г. до 30.12.2013 г.

Годишен отчет - за работата по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за периода от 01.01.2012 г. до 30.12.2012 г.

Годишен отчет - за работата по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за периода от 01.01.2011 г. до 30.12.2011 г.
Връзки