+ A | - a | Нулиране
Постоянни комисии
       НАЧАЛО
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
           ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


I. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

 
Председател:
Хюсеин Руфи 
Зам.-председател:Ширин Билял
Членове:Мустафа Мустафов
 Ниязи Акбуюк
 Сибел Реджебова
 Сунай Караюсеин
 Хамди Кяшиф
  

II. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ,
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

Председател:
Ширин Билял
Зам.-председател:Ерсин Исмаил
Членове:Самет Хасан
 Севил Неджиб   
 Ниязи Мехмедов  
 Ниязи Акбуюк
 Хюсеин Руфи  
 
 


III. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА,
ПРОМИШЛЕНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО"

Председател:
Хамди Кяшиф
Зам.-председател:
Хайредин Хюсеин
Членове:Аптулла Рашидов
 Гюнеш Махмуд
 Мустафа Мустафов
 Севил Неджиб
 Шенай Муса  
 
 


IV. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ,
СТРОИТЕЛСТВО, В И К И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОНЦЕСИИ"
 
Председател:
Гюнеш Махмуд
Зам.-председател:
Сибел Реджебова
Членове:
Аптулла Рашидов 
 Наско Климов 
 Хайредин Хюсеин
 Хюсеин Ахмед
 Сунай Караюсеин
  


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG