+ A | - a | Нулиране
Проект ОПАК

opak.jpg

Финална пресконференция виж още...>>>
-------------------------------------------------------------------
Покана за финална пресконференция виж още...>>>

Приключи изпълнението на Дейност 5 "Обучение в Института по публична администрация (ИПА)"  
виж още...>>> 
-------------------------------------------------------------------
Изпълнение на дейност 5
На 20 март 2014 г. в град София се проведе обучение в Института по публична администрация (ИПА)  
виж още...>>> 
-------------------------------------------------------------------
Приключи изпълнението на Дейност 3 "Обучение по Английски език"  виж още...>>> 
-------------------------------------------------------------------

Изпълнение на дейност 5
В рамките на изпълнението на Дейност 5 "Обучение в Института по публична администрация (ИПА)" по проекта ще бъдат проведени две обучения в ИПА 
 виж още...>>>  
-------------------------------------------------------------------

На 08.11.2013 г. е изготвено и изпратено Искане за  виж още...>>>  
-------------------------------------------------------------------
Изпълнение на дейност 3
На 16.09.2013 г. в зала 202 на Общинска администрация Завет стартира обучение за повишаване квалификацията по английски език, в което са влючени 14 служители на Община Завет, които ще преминат през ниво А1, с което        виж още...>>>

----------------------------------------------------------------
Изпълнение на дейност 2
Приключи изпълнението на дейност 2 Обучение по компютърни знания и умения по проект „Повишаване на капацитета на служителите на община Завет за     виж още...>>>
-------------------------------------------------------------------
Изпълнение на дейност 4
Приключи изпълнението на дейност 4 Обучение по Ключови компетентности по проект „Повишаване на капацитета на служителите на община Завет за  виж още...>>>
 
-------------------------------------------------------------------
На 09.07.2013 г. е изготвено и изпратено Искане за  виж още...>>> 
-------------------------------------------------------------------
Начална пресконференция
На 28 май 2013 г., от 11.00 часа в зала Ν°111 на Общинска администрация Завет, гр. Завет, се проведе Начална пресконференция
  виж още...>>>
-------------------------------------------------------------------
След проведена Обществена поръчка по реда на  виж още...>>>
-------------------------------------------------------------------
На 19.04.2013 г. е изготвено и изпратено Искане за виж още...>>> 
-------------------------------------------------------------------
На 10 април 2013 г. Община Завет подписа Договор A12-22-195 от 10.04.2013 г. за виж още...>>> Проектът "Повишаване на капацитета на служителите на община Завет за по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса" на Община Завет, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG