+ A | - a | Нулиране
Проект по ОПАК

opak.jpgНа 24 февруари 2015 г. в зала 111 на Общинаска администрация Завет се  виж още...>>>
Публикувано на 25.02.2015 г.


Финална пресконференция  виж още...>>> 
Публикувано на 19.02.2015 г.

Приключха всички дейности за обучение на  виж още...>>>
Публикувано на 15.01.2015 г.

Приключи обучението по ключови компетентности на тема виж още...>>>
Публикувано на 16.12.2014 г.

Дейност 3 Обучение в ИПА на тема  виж още...>>>
Публикувано на 03.12.2014 г.

Дейност 3 Обучение в ИПА на тема 
виж още...>>>

Публикувано на 03.12.2014 г.

Приключи обучението по ключови компетентности на тема виж още...>>>
Публикувано на 10.11.2014 г.

Дейност 3 Обучение в ИПА на тема  виж още...>>>
Публикувано на 10.11.2014 г.

Приключи обучението по ключови компетентности на тема виж още...>>>
Публикувано на 31.10.2014 г.

Стартираха обученията по ключови компетентности
виж още...>>>
Публикувано на 31.10.2014 г.

Избран изпълнител по дейност 2 
виж още...>>> 
Публикувано на 30.09.2014 г.

Начална пресконференция  виж още...>>> 
Публикувано на 19.09.2014 г.

Прессъобщение  виж още...>>> 
Публикувано на 15.09.2014 г.

Избран изпълнител по дейност 4  виж още...>>> 
Публикувано на 12.09.2014 г.

На 30.07.2014 г. е изготвено и изпратено Искане за виж още...>>> 
Публикувано на 31.07.2014 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
На 29.07.2014 г. е изготвено и изпратено до ОУ на ОПАК виж още...>>> 
Публикувано на 31.07.2014 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 24 юли 2014 г. Община Завет подписа Договор М13-22-11 от 24.07.2014 г. за     виж още...>>> 
Публикувано на 25.07.2014 г.
Информацията е изготвена във връзка с Договор № М13-22-11/24.07.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Завет и при никакви обстоятелства  не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПАК
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG