+ A | - a | Нулиране
„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил по проект № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG