+ A | - a | Нулиране
COVID-19

Заповед № УД-02-09-384/27.11.2020 г. на кмета на Община Завет, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Завет от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
дата на публикуване:27.11.2020 г.

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването
дата на публикуване:25.11.2020 г.

Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването
дата на публикуване:13.11.2020 г.

Заповед № УД-02-09-369/09.11.2020 г. на кмета на Община Завет, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Завет до 30.11.2020 г.
дата на публикуване:11.11.2020 г.

Заповед № УД-02-09-354/29.10.2020 г. на кмета на Община Завет, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Завет от 30.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
дата на публикуване:30.10.2020 г.

Заповед № УД-02-09-348/23.10.2020 г. на кмета на Община Завет, относно въвеждане на допълнителни мерки на територията на община Завет.
дата на публикуване:23.10.2020 г.

Заповед № УД-02-09-234/23.06.2020 г. на кмета на Община Завет, относно въвеждане на допълнителни мерки в сградите на Общинска администрация Завет и кметствата с цел опазване здравето на служителите и гражданите .
дата на публикуване:23.06.2020 г.

Заповед № УД-02-09-221/08.06.2020 г. на кмета на Община Завет, относно разрешаване ползването на Закрита зала за спорт в гр. Завет и закрити зали за семейни тържества на територията на Община Завет.
дата на публикуване:08.06.2020 г.

Възтановяване на автобусните линии по общинската и областната транспортна  схема възложени от Община Завет на фирма "ТРАНС-2009" ЕООД: 
дата на публикуване:18.05.2020 г.

Заповед № УД-02-09-201/18.05.2020 г. на кмета на Община Завет, относно разрешаване функционирането на ежеседмичните пазари, детски и спортни площадки, ползването на автомати за напитки и храни, посещението на библиотеките на територията на Община Завет.
дата на публикуване:18.05.2020 г.

Заповед № УД-02-09-182/28.04.2020 г. на кмета на Община Завет, относно разрешаване функционирането на изградения пазар в гр. Завет и посещението на паркове и градини на територията на Община Завет.
дата на публикуване:28.04.2020 г.

Във връзка с въведената в страната извънредна обстановка, поради COVID-19, предвид намалелия пътникопоток и от съображения за сигурност на пътуващите от 21.03.2020 г. (събота), няма да се изпълняват, до второ нареждане, автобусните линии по общинската и областната транспортна  схема възложени от Община Завет на фирма "ТРАНС-2009" ЕООД: 
дата на публикуване:20.03.2020 г.

Заповед № УД-02-09-144/18.03.2020 г. на кмета на Община Завет, относно предприети мерки, с цел ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 на територията на Община Завет.
дата на публикуване:20.03.2020 г.

  Във връзка с разпространението на COVID-19
дата на публикуване:16.03.2020 г.

  Заповед № УД-02-09-132/10.03.2020 г. на кмета на Община Завет, относно предприети мерки, с цел ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 на територията на Община Завет.
дата на публикуване:11.03.2020 г.

  Заповед № УД-02-09-127/09.03.2020 г. на кмета на Община Завет, относно регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Р. България.
дата на публикуване:09.03.2020 г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, настоятелно Ви препоръчваме временно да преустановите посещенията на детските площадки в паркове и градини.

Избягвайте събирането с повече хора на едно място. Това е ефективният начин да ограничим заразяването с коронавируса.

Молим за Вашето разбиране и съдействие!

Да бъдем отговорни и да се пазим взаимно!

Оперативен щаб на Община ЗаветЗА КОНСУЛТАЦИИ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ТЕЛЕФОНИ:
08442 2020 - в рамките на работното време
08442 2070, 0877 208 481 - денонощно

ЗА ПОДАВАНЕ НА ИЗФОРМАЦИЯ ЗА ПРИСТИГНАЛИ ГРАЖДАНИ ОТ ЧУЖБИНА:
МВР гр. Кубрат:  0848 72331
РЗИ гр. Разград: 0846 11148
                                0884 502298


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG