+ A | - a | Нулиране
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по чл.142, ал.5 и ал.1 от ЗУТ обект:"Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности" в УПИ I-за Читалище, кв.26, с. Веселец, община Завет".
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG