+ A | - a | Нулиране
Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).


3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

4. Да сте заплатили услугата по Банков път и да се прикачи копие от платежен документ:

БАНК ДСК
IBAN: BG98STSA93008400600100 
BIC: STSABGSF


Административни услуги „Зелена система“
Административни услуги „Контрол по строителството“Административни услуги „Кадастър“ 

 


Административни услуги „Местни данъци и такси“ 

Административни услуги „Реклама“
Административни услуги "Селско стопанство и екология" 


Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Търговия:  


Туризъм: 


Транспорт:  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административно-технически услуги "Общинска собственост" 

Административно-технически услуги "Устройство на територията"


Административни услуги "Социални дейности" 


Други административни услуги За нотариусите 


Избори 2021

 
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG