+ A | - a | Нулиране
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

banner.jpg

    Община  Завет уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., следва да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 12-НС от изборните книжа.
   Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 12-НС от изборните книжа) се подава до 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) до кмета на общината или кметството по настоящия адрес на избирателя.
   След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG