+ A | - a | Нулиране
Образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Община Завет уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2117-НС от 22.02.2021 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 4 април 2021 г. избори за народни представители следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 14-НС от изборните книжа.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към заявлението се прилагат копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. се образуват на територията на всяко населено място, ако до 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината, ако са подадени не по-малко от 10 заявления.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG