+ A | - a | Нулиране
Декларации по чл. 49, ал. 1


Имена

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
чл. 49, ал. 1, т.2 от ЗПК за:
Аптулла Мехмедов Рашидов
                 ДА
 
Гюнеш Лютфи Махмуд
                 ДА  
Ерсин Сюлейман Исмаил
                 ДА  
Мустафа Исмаилов Мустафов                
                 ДА  
Наско Стоянов Климов
                 ДА  
Ниязи Ниязиев Мехмедов
                 ДА  
Ниязи Рашид Акбуюк
                 ДА  
Самет Мехмед Хасан
                 ДА  
Севил Кяшив Неджиб
                 ДА  
Сибел Юсуфова Реджебова
                 ДА  
Сунай Халибрям Караюсеин
                 ДА  
Хайредин Хюсеин Хюсеин
                 ДА  
Хамди Фикрет Кяшиф
                 ДА  
Хюсеин Мердан Ахмед
                 ДА  
Хюсеин Хайри Руфи
                 ДА  
Шенай Ерсин Муса
                 ДА  
Ширин Кадир Билял
                 ДА  
Джюнейт Айдин Сабри
                 ДА                   2023
Селиман Илмаз Вели
                 ДА                   2023


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG