+ A | - a | Нулиране
МАНДАТ 2003 - 2007
2007

Решения на Общинския съвет приети по Протокол № 39 от 30.01.2007г.

Решения на Общинския съвет приети по Протокол № 40 от 02.03.2007г.

2006

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 28 от 24.01.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 29 от 27.02.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 30 от 30.03.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 31 от 18.04.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 32 от 26.05.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 33 от 29.06.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 34 от 27.07.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 35 от 15.09.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 36 от 10.10.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 37 от 28.11.2006г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 38 от 27.12.2006г.

2005

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 16 от 28.01.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 17 от 24.02.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 18 от 25.03.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 19 от 29.04.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 20 от 06.06.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 21 от 25.07.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 22 от 22.08.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 23 от 27.09.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 25 от 31.10.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 26 от 29.11.2005г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 27 от 23.12.2005г.

2
004

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 5 от 03.02.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 6 от 16.03.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 7 от 29.04.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 8 от 29.06.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 9 от 26.07.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 11 от 24.09.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 12 от 12.10.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 13 от 28.10.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 14 от 26.11.2004г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол № 15 от 23.12.2004г.

2003

Решения от заседание на Общинския съвет от Протокол №1 от 05.11.2003г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол №2 от 20.11.2003г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол №3 от 12.12.2003г.

Решения от заседание на Общинския съвет по Протокол №4 от 23.12.2003г.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG