+ A | - a | Нулиране
e1.jpg e2.jpge3.jpge4.jpg
  
СТУДЕНТСКА БРИГАДА 2020 г.

   За шеста поредна година Община Завет организира и провежда лятна студентска бригада. От първото издание на бригадата през  2015 година до настоящата 2020 година, ежегодно се назначават по  10 младежи, студенти редовна форма на обучение, с непрекъснати студентски права за участие в бригадата.
   Лятната студентска бригада се провежда по Решение на Общинския съвет гр. Завет, който приема  и  програма за нейната организация.
   Програмата  е  финансово обезпечена с бюджета на Община Завет.
   Бригадата е за срок от  два месеца и е  платена.
   През настоящата година студентите ще бъдат назначени  за  периода от  8 юли до 09 септември 2020 г. Те ще извършват дейности  по озеленяване, поддържане на   изградените  зелени площи и  площадки,  благоустрояване на  населените  места в състава на общината.
   Програмата е създадена с цел осигуряване на   младежка  заетост  в  общината, първа  крачка  към пазара на труда, придобиране на  трудови навици, създаване на  умения и знания, които  участниците в програмата да  приложат  в бъдеще   в реална работна среда, да се  даде възможност на  участниците в бригадата,  да заработят  лични  средства, с които  да  подпомогнат  финансово предстоящата  учебна година.

   Повече информация за програмата и образец на заявление за кандидатстване  може да се види в секция  «Пресцентър».

 Все още няма новини - моля проверете отново скоро.


Връзки